Warto przeczytać, prezentacje

Prezentacje multimedialne

Fonoholizm – przyzwyczajenie, czy uzależnienie?

Cukrzyca

Palenie papierosów i jego skutki

Choroby cywilizacyjne

Hazard

Psychologiczne mechanizmy uzależnienia

Umiemy powiedzieć NIE

Samobójstwa

Autor: Wioleta Konarzewska – certyfikowany terapeuta uzależnień, psychoterapeuta
Tel. 606 519 218


Nowości
 1. Poraj G., Agresja w szkole: przyczyny, profilaktyka, interwencje, Łódz 2002.
 2. Bragdon A., Gamon D.: Kiedy mózg pracuje inaczej. Gdańsk 2005.
 3. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. T. 1. Gdańsk 2006.
 4. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. T. 2. Gdańsk 2006.
 5. Cieszyńska J.: Nauka czytania krok po kroku. Wyd.2 popr. i poszerz. Kraków 2005.
 6. Gajewska G. I in.: Wychowanie w tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Zielona Góra 2006.
 7. Griffiths M.: Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Gdańsk 2004.
 8. Honos – Webb L.: Dziecko z ADHD. Jak ujarzmić nadmierne pokłady energii. Gliwice 2005.
 9. Kendall P.C.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk 2004.
 10. Kołakowski A., Wolańczyk T. I in.: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2007.
 11. Kuziak M. I in.: Jak pisać? Wyd.6. Bielsko-Biała 2007.
 12. Kuziak M., Rzepczyński S.: Sztuka pisania po polsku: poradnik praktyczny. Bielsko-Biała 2008.
 13. McGill T.: Przezwyciężyć uzależnienie: poradnik dla rodziców. Poznań 2007
 14. Osuch M., Bojarska L.: Prawa człowieka w szkole: niezbędnik aktywnego rodzica. Warszawa 2008.
 15. Osuch M., Bojarska L.: Prawa człowieka w szkole: niezbędnik dyrektora. Warszawa 2008.
 16. Poradnik dydaktyczny godziny z wychowawcą: liceum/liceum profilowane/ technikum klasa II …Red. B.Bleja-Sosna. Toruń 2003.
 17. Poradnik dydaktyczny godziny z wychowawcą: liceum/liceum profilowane/ technikum klasa Iii/IV …Red. B.Bleja-Sosna. Toruń 2004.
 18. Profilaktyka uzależnień. Red. K. Mitka, N. Szala. Sosnowiec 2007.
 19. Serfontein G.: Twoje nadpobudliwe dziecko. Poradnik dla rodziców. Warszawa 1990.
 20. Stadnicka J.: Ortograffiti 9: ćwiczenia grafomotoryczne: zeszyt ćwiczeń dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia 2007.
 21. Szczepańska H.: Trening asertywności dla współuzależnionych (TAW) : poradnik terapeuty. Warszawa 1996.
 22. Sztander W.: Pułapka współuzależnienia. Wyd. 4 popr. Warszawa 2006
 23. Uzależnienia a rodzina : wybrane zagadnienia. Red. R. Domżał-Drzewicka, A.Ścibor, H. Kaźmiera. Lublin 2008.
 24. Wosińska W.: Psychologia życia społecznego. Gdańsk 2004.
Scenariusze zajęć profilaktyczno-wychowawczych
 1. Bogdanowicz Marta: Metoda dobrego startu. Warszawa 1999.
 2. Bowkett Stephen: WyobraĄ sobie, że… ćwiczenia rozwijające myślenie twórcze uczniów. Warszawa 2000.
 3. Branders Donna: Grupa bawi się i pracuje. Wrocław 1994.
 4. Braun-Gałkowska Maria: W tamtą stronę – Antologia tekstów do lekcji wychowawczych, tom 1. Warszawa 1994.
 5. Braun-Gałkowska Maria: W tamtą stronę – Antologia tekstów do lekcji wychowawczych, tom 2. Warszawa 1994.
 6. Braun-Gałkowska Maria: W tamtą stronę – Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych. Warszawa 1994.
 7. Brudnik Edyta: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce 2003.
 8. Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola: Polubić szkołę. Warszawa 1995.
 9. Gruszka Magdalena: Scenariusze godzin wychowawczych – dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Gdańsk 2003.
 10. Jachimska Małgorzata: Scenariusze lekcji wychowawczych. Wrocław 1997.
 11. Knez Renata: Poznaję – wybieram. Programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Kraków 2003.
 12. Kołodziejczyk Andrzej: Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla gimnazjum. Starachowice 2001.
 13. Ostrowska Krystyna: W poszukiwaniu wartości – ćwiczenia z uczniami. Gdańsk 2000.
 14. Quien-Schutz Friederike: Testy – Bawiąc się, poznajesz siebie. Warszawa 2000.
 15. Stryczniewicz Barbara: Spotkania w klasie szkolnej. Propozycje scenariuszy godzin wychowawczych. Kraków 2002.
 16. Vopel Klaus: Umiejętność współpracy w grupie, część 1. Kielce 2002.
 17. Vopel Klaus: Umiejętność współpracy w grupie, część 2. Kielce 2002.
 18. Vopel Klaus: Zabawy które łączą, część 1, Kielce 2004.
 19. Vopel Klaus: Zabawy, które łączą, część 2, Kielce 2004.
 20. Vopel Klaus: Zabawy integracyjne, część 4, Kielce 1999.
 21. Wesołowska Halina: Tolerancja.pl – Materiały dla nauczycieli. Kraków 2002.
 22. Pakiet edukacyjny – każdy inny wszyscy równi. Warszawa 2003.
Elementy psychologii
 1. Cooper Diana: Możesz zmienić swoje życie, Warszawa 1995.
 2. Collins Andy: Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?, Warszawa 2001.
 3. Fleck – Bangert Rose: O czym mówią rysunki dzieci, Kielce 2001.
 4. Górski Stanisław: Psychoterapia w wychowaniu, Warszawa 1986.
 5. Hassan Steven: Jak uwolnić od manipulacji psychicznej w sekcie, ŁódĄ 2001.
 6. Joho Heinz: Powrót do zdrowego snu, Warszawa.
 7. Johnson Barbara: Co zrobić, gdy życie rozpada się na kawałki?, Warszawa 1995.
 8. Kohnstamm Rita: Praktyczna psychologia dziecka, Warszawa 1989.
 9. L. Frances Ilg, Bates Ames Louise, Sidney M. Baker: Rozwój psychiczny
 10. Lauster Peter: SprawdĄ swoją inteligencję, Warszawa 1998.
 11. Mann Sandi: Jak w pracy ukrywać to, co czujemy i udawać to, co czuć powinniśmy, Warszawa 2000.
 12. O’Connor Joseph, Seymour John: NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Poznań 1996.
 13. Orwid Maria: Pietruszewski Kazimierz, Psychiatria dzieci i młodzieży, Kraków 1996.
 14. Oster Gerald D. , Gould Patricia: Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 2000.
 15. Palmer Helen: Enneagram, Warszawa 1992.
 16. Piaget Jean, Inhelder Barbel: Psychologia dziecka, Wrocław 1996.
 17. Pilecka Władysława, Rudkowska Grażyna, Wrona Leszek: Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Kraków 1999.
 18. Polender Anna: Pojedynek z nerwicą, Gdańsk 1995.
 19. Praca zbiorowa pod redakcją Maciszkowej Janiny: Problemy okresu dziecka w wieku od 0 do 10 lat, Gdańsk 1992. młodzieńczego w szkolnej edukacji, Warszawa 1989.
 20. Segal Jeanne: Jak pogłębić inteligencję emocjonalną, Warszawa 1997.
 21. Strelau Jan: Inteligencja człowieka, Warszawa 1997.
 22. Suchodolski Bogdan: Pedagogika, Warszawa 1985.
 23. Szewczuk Włodzimierz: Słownik psychologiczny, Warszawa 1979.
 24. Tallar Grażyna: ABC Inteligencji emocjonalnej w praktyce, Warszawa 2002.
 25. Temple Grandin, Margaret M. Scariano: Byłam dzieckiem autystycznym, Warszawa – Wrocław 1995.
 26. Townend Anni: Jak doskonalić asertywność, Poznań 1996.
 27. Withmore Diana: Radość uczenia się, Warszawa 1994.
Problemy z ortografią
 1. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Różyńska M.: Uczeń z Dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców. Gdynia 2007.
 2. Bogdanowicz M., Rozynska M., Dni tygodnia, pory roku i miesiace : zabawy i scenariusze zajec rozwijajacych funkcje jezykowe, Gdansk 2006.
 3. Jestem rodzicem dziecka z dysleksja : najwazniejsze informacje i wskazówki do pracy, Gdynia 2007.
 4. Tomczak J., Ukryte litery, Kraków 2004.
 5. Sawa B., Jezeli dziecko zle czyta i pisze, Warszaw 1999.
 6. Arctowa Irena: Razem czy osobno, Warszawa 1975.
 7. Bogdanowicz Marta: O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytanie rodziców i nauczycieli, Lubin 1995.
 8. Furmaga Lesław: Kolorowa ortografia, Elbląg 1995.
 9. Gawdzik Witold: Ortografia na wesoło i na serio, Warszawa 1995.
 10. Kowal Janusz: PrzyjaĄń z orografią, Kielce 1992.
 11. Miązek Dorota: Scenariusz zajęć do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Łódż.
 12. Mickiewicz Janina: Jedynka z orografii? – rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym wyd. II, Toruń 1997.
 13. Ministerstwo Edukacji Narodowej: O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce, Warszawa 1999.
 14. Ministerstwo Edukacji Narodowej: O pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Warszawa 2001.
 15. Owsińska – Miedzińska Ewa: W literkowie – ortografia, Poznań 1990.
 16. Rentflejesz – Kuczyk Amelia: Jak pomóc dzieciom dyslektycznym?, Warszawa 1999.
 17. SuperMemo: Błyskawiczny kurs ortografii polskiej z elementami interpunkcji, dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
 18. Tarnowska Ewa: Dyktanda z zasadami orografii i interpunkcji, Warszawa 1999.
 19. Tarnowska Ewa: 150 dyktand, Warszawa 2001.
 20. Tokarski Jan: Traktat o ortografii polskiej, Warszawa 1978.
 21. Wierzbicki Piotr: Ćwiczenia stylistyczne, Warszawa 1977.
Materiały dla nauczycieli
 1. Augustyn SJ Józef: Wychowanie do integracji seksualnej, Kraków 1994.
 2. Balejko Antoni: Logopeda radzi jak usuwać wady wymowy, Białystok 1994.
 3. Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka: Dziecko i jego prawa, Warszawa 1992.
 4. Dobrołowicz Witold: Problemy uwagi w pracy pedagogicznej, Warszawa 1985.
 5. Dzyr – Gierej Kazimierz: W szkole o życiu, Warszawa 1988.
 6. Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Poznań 1996.
 7. Gęsicki Janusz: Jak nie zwariować w szkole?, Warszawa 1992.
 8. Hauk Diemut: Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą, Kielce 2003.
 9. Janowicz Tadeusz: Postępowanie rewalidacyjne w wychowaniu przewlekle chorych, Warszawa 1988.
 10. Karkowska Magda, Czarnecka Wiesława: Przemoc w szkole, Kraków 2000.
 11. Komorowski Tadeusz: Prawo oświatowe w praktyce, Poznań 2000.
 12. Kowalik Stanisław: Upośledzenie umysłowe, Warszawa – Poznań 1989.
 13. Kozak Stanisław: Sieroctwo społeczne, Warszawa 1986.
 14. Kozakiewicz Mikołaj, Lew – Starowicz Zbigniew: Przysposobienie do życia w rodzinie, Warszawa 1987.
 15. Kwitek Maria, Nowak Iwona: Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, Warszawa 1993.
 16. Lindenberg Christoph: Szkoła bez lęku, Warszawa 1993.
 17. Łobocki Mieczysław: Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989.
 18. Materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego: Ujednolicona Karta Nauczyciela po zmianach z 18 lutego 2000, Poznań 2000.
 19. McCombs Barbara, Pope James: Uczeń trudny, jak skłonić go do nauki, Warszawa 1997.
 20. Mstowska – Psiuk Maria: Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego, Warszawa 1993.
 21. Okoń Wincenty: Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984.
 22. Olechowicz Hanna: Opowieści terapeutów, Warszawa 1997.
 23. Półturzycki Józef, Wesołowska Eugenia: Nie tylko szkoła, Warszawa 1989.
 24. Praca zbiorowa pod redakcją Bronisławy Dymary: Dziecko w świecie sztuki, Kraków 1996.
 25. Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Stawowy: Prawa i wolność człowieka, Kraków 1995/1996.
 26. Rabaczuk Wiktor: Szkolnictwo prywatne w Europie Zachodniej i w Polsce, Warszawa 1992.
 27. Radziewicz Juliusz: Wychowawca i jego klasa, Warszawa 1986.
 28. Radziwił Anna: O szkole, wychowaniu i polityce, Warszawa 1992.
 29. Salamon Jadwiga: Uczę się żyć, Warszawa 2000.
 30. Sałasiński Mirosław, Badziukiewicz Beata: Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003.
 31. Seidel Sylwia: Propozycja programu pracy wychowawczej w klasach szkoły podstawowej, Warszawa 1993.
 32. Spałek Ewa, Piechowicz – Kułakowska Celina: Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?, Kraków 1996.
 33. Wolańczyk Tomasz, Kołakowski Artur, Skotnicka Magdalena: Nadpobudliwość