Wizyty studyjne w Oligos

Wyjątkowy dzień zarówno pod względem pogody jak również pod względem emocji.
Dzisiaj bardzo liczna grupa uczniów z ZSME (28 osób) uczestniczyła w ramach wizyty studyjnej we wspólnym spacerze, który poprzedziła prelekcja mająca na celu wprowadzenie młodzieży w „świat osób z niepełnosprawnościami”
Dla każdej ze stron był to wyjątkowo integracyjno – edukacyjny wspólnie spędzony czas.