Współpraca z instytucjami

Rok szkolny 2017/2018

 • Stowarzyszenie OLIGOS – praca wolontaryjna uczniów, zajęcia studyjne dla młodzieży w budynku stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych CRIS – warsztaty dla uczniów „Jak zostać wolontariuszem”, realizacja projektu „Akademia Młodego Technika” – reWita Śródmieście „Włącz się”.
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – obserwacja uczniów i diagnoza sytuacji rodzinnej na prośbę pracowników socjalnych.
 • Współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Wydziału dla Nieletnich, z kuratorami sądowym i społecznymi – rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z uczniami, konsultacje z wychowawcami klas.
 • Stowarzyszenie „Strefa WzW wolnych z wyboru”

Rok szkolny 2016/2017

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu – szkolenie dla Rady Pedagogicznej i warsztaty dla nauczycieli.
 • Stowarzyszenie „Strefa WzW wolnych z wyboru” – miejski program profilaktyczny.
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – obserwacja uczniów i diagnoza sytuacji rodzinnej na prośbę pracowników socjalnych.
 • Współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Wydziału dla Nieletnich, z kuratorami sądowym i społecznymi – rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z uczniami, konsultacje z wychowawcami klas.
 • Stowarzyszenie rodzin zastępczych „Serduchowo”
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych CRIS

Rok szkolny 2015/2016

 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – obserwacja uczniów i diagnoza sytuacji rodzinnej na prośbę pracowników socjalnych.
 • Współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Wydziału dla Nieletnich, z kuratorami sądowym i społecznymi – rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z uczniami, konsultacje z wychowawcami klas.
 • Współpraca z funkcjonariuszami Policji z Zespołu ds. Nieletnich, dzielnicowym (prowadzenie zajęć profilaktycznych, rozpoznanie środowiska, konsultacje dotyczące sytuacji szkolnej).
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku – diagnoza, warsztaty dla uczniów, terapia indywidualna.
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu – szkolenie dla Rady Pedagogicznej i warsztaty dla uczniów.
 • Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień – warsztaty profilaktyczne dla uczniów,
 • Stowarzyszenie „Strefa WzW wolnych z wyboru” – miejski program profilaktyczny.

Rok szkolny 2014/2015

 • Rejonowa Komenda Policji w Rybniku,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rybniku.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku,
 • Kuratorzy społeczni.
 • Strefa WZW, wolnych wyborów.
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rybniku.

Rok szkolny 2013/2014

 • Rejonowa Komenda Policji w Rybniku,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rybniku.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku,
 • Kuratorzy społeczni.
 • Strefa WZW, wolnych wyborów.

Rok szkolny 2012/2013

 • Rejonowa Komenda Policji w Rybniku,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rybniku.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku,
 • Kuratorzy społeczni.

Rok szkolny 2011/2012

 • Rejonowa Komenda Policji w Rybniku,
 • Miejski Dom Opieki Społecznej w Rybniku,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku,
 • Pomoc Społeczna w Rybniku,
 • Kuratorzy społeczni.

Rok szkolny 2010/2011

 • Rejonowa Komenda Policji w Rybniku,
 • Miejski Dom Opieki Społecznej w Rybniku,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku,
 • Pomoc Społeczna w Rybniku,
 • Kuratorzy społeczni.

Rok szkolny 2006/2007

Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych Stacja:

  • warsztaty profilaktyki uzależnień dla młodzieży
  • szkolenie Rady Pedagogicznej
  • pogadanka dla rodziców ZSME
  • miejski konkurs plastyczny Narkotyki Droga – Donikąd

Miejski Dom Pomocy Społecznej:

  • praca wolontariuszy na rzecz domu opieki
  • wykonanie Jasełek
  • wykonanie programu artystycznego „Powitanie wiosny”

Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr:

 • warsztaty dla nauczycieli
 • dyżur psychologa
 • warsztaty motywacyjne dla uczniów

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Rybniku:

  • konkurs „Zapomniane zabytki”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku:

 • badania psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze specyficznymi problemami w nauce
 • pomoc psychologiczna dla uczniów

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

 • współpraca z lekarzem psychiatrą i psychologiem klinicznym ( myśli samobójcze, stany lękowe, zespół schizofrenopodobny, fobia szkolna, stany depresyjne)

Rok szkolny 2005/2006

Miejski Dom Pomocy Społecznej:

 • praca wolontariuszy na rzecz domu opieki
 • wykonanie Jasełek dla pensjonariuszy

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych:

 • realizacja programu Schizofrenia – otwórzcie drzwi
 • wykonanie programu artystycznego dla pacjentów szpitala

Szkolne koło PCK:

 • profilaktyka raka piersi
 • zbiórka żywności

Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:

 • stres pod kontrolą- program edukacyjny dla młodzieży
 • program profilaktyki nowotworowej dla kobiet

Rybnickie Centrum Kultury:

 • konkurs „Tolerancja”
 • udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych

Wspólnota Cenacolo:

 • prelekcje o uzależnieniach dla młodzieży

Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr:

 • warsztaty dla nauczycieli
 • prelekcje dla rodziców

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Rybniku:

 • konkurs „Zapomniane zabytki”

 

Rok szkolny 2004/2005

Miejska Komenda Policji

 • szkolenie dla Rady Pedagogicznej:
 • prelekcje dla młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa na drodze
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

 • pomoc uczniom z problemami emocjonalnymi, psychicznymi

Polski Czerwony Krzyż:

 • akcja krwiodawstwa
 • prelekcja dla młodzieży na temat oddawania krwi

Miejski Dom Pomocy Społecznej:

 • praca wolontariuszy na rzecz domu opieki
 • wykonanie Jasełek dla pensjonariuszy

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych:

 • realizacja programu Schizofrenia – otwórzcie drzwi.
 • wykonanie programu artystycznego dla pacjentów szpitala

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rybniku:

 • badania psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze specyficznymi problemami w nauce
 • pomoc psychologiczna dla uczniów
 • warsztaty dla uczniów w ramach programu „Tratwa”
 • szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Młodzież i narkotyki”
 • warsztaty dla nauczycieli „Łagodzenie konfliktów w pracy z młodzieżą.”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

 • pomoc uczniom z problemami rodzinnymi

Miejska Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rybniku:

 • Stres pod kontrolą- program edukacyjny dla młodzieży
 • pogadanki dla młodzieży na temat szkodliwości nikotyny, zagrożeń związanych z AIDS
 • program profilaktyki nowotworowej dla kobiet

 

Rok szkolny 2003/2004

Miejska Komenda Policji w Rybniku:

 • prelekcja dla rodziców klas pierwszych

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

 • pomoc uczniom z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi

Polski Czerwony Krzyż:

 • zbiórka artykułów chemicznych dla potrzeb PCK
 • akcja krwiodawstwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr3 w Rybniku:

 • pogadanki na temat AIDS

Medyczne Studium Zawodowe:

 • pogadanka na temat anoreksji i stresu

Miejski Dom Pomocy Społecznej:

 • praca wolontariuszy

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku:

 • realizacja programu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:

 • badania psych-ped uczniów ze specyficznymi problemami w nauce
 • pomoc psychologiczna uczniom z problemami emocjonalnymi

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

 • pomoc uczennicy z problemami rodzinnymi

Poradnia Leczenia Uzależnień:

 • pomoc uczniom mającym problemy z narkotykami i hazardem

 

Rok szkolny 2002/2003

Terenowe Koło PCK:

 • zbiórka żywności dla potrzeb uczniów naszej szkoły i PCK
 • akcja krwiodawstwa

Miejska Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rybniku:

 • „Stres pod kontrolą” – program edukacyjny dla maturzystów
 • pogadanki antynikotynowe dla młodzieży

Medyczne Studium Zawodowe w Rybniku:

 • szkolenie Rady Pedagogicznej i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych:

 • realizacja programu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”

Miejska Komenda Policji w Rybniku:

 • pogadanka na temat odpowiedzialności karnej nieletnich
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Miejski Dom Opieki Społecznej:

 • prace porządkowe wolontariuszy
 • śpiewanie kolęd

Państwowy Dom Małego Dziecka:

 • prace porządkowe wolontariuszy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych

Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna:

 • badania psychologiczno – pedagogiczne uczniów ze specyficznymi problemami w nauce

 

Rok szkolny 2001/2002

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:

 • badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów

Państwowy szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku:

 • udział młodzieży i nauczycieli w programie „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”
 • współpraca z Galerią INNA – wystawa prac ucznia naszej szkoły

Miejska Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rybniku:

 • udział w Rybnickich Dniach promocji Zdrowia
 • pogadanki dla młodzieży z doktorem Wałkiem na temat: „Aids – Dżuma XXI wieku”

Powiatowy Urząd Pracy:

 • zajęcia preorientacji zawodowej

Miejska Komenda Policji w Rybniku:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

 • pomoc uczniom w stanach depresyjnych
 • używanie narkotyków

 

Rok szkolny 2000/2001

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku:

 • badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów mających problemy w nauce, zaburzenia emocjonalne; indywidualne terapie dla uczniów
 • udział pracownika PPP w konferencji Rady Pedagogicznej

Dominikańskie Centrum Informacyjne o Sektach w Krakowie:

 • zorganizowanie konferencji dla Rady Pedagogicznej i spotkania dla rodziców z udziałem przedstawiciela DCI i S o grupach destruktywnych

Miejska Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rybniku:

 • Olimpiada Wiedzy o AIDS
 • Rybnickie Dni Promocji Zdrowia; udział młodzieży w pogadankach

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

 • współpraca z lekarzem psychiatrą i psychologiem klinicznym ( myśli samobójcze, stany lękowe, zespół schizofrenopodobny, fobia szkolna, stany depresyjne)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

 • pomoc uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych

Miejska Komenda Policji w Rybniku:

 • udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej podkomisarza Kazka
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów

Powiatowy Urząd Pracy:

 • prelekcje na temat preorientacji zawodowej