Szkolenia RP

Wykaz szkoleń Rady Pedagogicznej zorganizowanych przez pedagoga szkolnego

Rok szkolny 2017/2018

 1. Mózg nastolatka. – prowadząca: Urszula Marcinkowska
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna.- prowadzący: lekarze firmy „Easy rescuse”
 3. Zawsze zgodny z literą prawa – prawo i aktualia oświatowe. Wykład. – prowadzący Przemysław Kluge
 4. Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO. – prowadząca Katarzyna Jarkiewicz
 5. Profilaktyka raka piersi. – prowadzące położne Pro Feminae s.c.

Rok szkolny 2016/2017

 1. Profilaktyka uzależnień (Artur Sarna – WzW – Wolni z Wyboru).
 2. Praca z uczniem niepełnosprawnym – uczeń chory na cukrzycę (Monika Gubała – Śląski Uniwersytet Medyczny)
 3. Samobójstwa i depresje wśród młodzieży (dr Urszula Marcinkowska)

Rok szkolny 2015/2016

 1. Uzależnienia – profilaktyka uzależnień.
 2. Empatia w szkole i w komunikacji społecznej – zrozumieć drugiego człowieka.
 3. Zaburzenia emocjonalne, psychiczne młodzieży w tym Zespół Aspergera.

Rok szkolny 2014/2015

 1. Hospitacja diagnozująca.
 2. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Rok szkolny 2013/2014

 1. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.

Rok szkolny 2012/2013

 1. Jak pracować z uczniem słabym?
 2. Poznajemy swoich uczniów – osobowość i style uczenia się.
 3. Samoocena i ocena pracy nauczyciela.
 4. Subkultury młodzieżowe – grupy uzależniające.

Rok szkolny 2011/2012

 1. Mobbing w szkole.
 2. Jak motywować uczniów i rodziców do współpracy ze szkołą.
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Praca w szkole metodą projektu.

Rok szkolny 2010/2011

 1. Empatyczne porozumiewanie sie.
 2. Metody rozwiazywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych.
 3. Awans zawodowy nauczyciela.
 4. Dzialania interwencyjne.
 5. Wywiadówka inaczej.
 6. Praca w grupach. Narzedzia diagnostyczne i ewaluacyjne w pracy nauczyciela i Rady Pedagogicznej.
 7. Profilaktyka chorób nowotworowych.
 8. Profilaktyka AIDS.

Rok szkolny 2009/2010

 1. Higiena i emisja glosu
 2. Inteligencja emocjonalna nauczyciela
 3. Wagary i inne sytuacje ryzykowne. Jak radzic sobie z tym problemem.
 4. Samobójstwa mlodziezy .Odpornosc dzieci i mlodziez. Jak o nia zadbac i wspierac rozwój.
 5. Awans zawodowy nauczyciela.
 6. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno : pedagogicznej uczniom z dysleksja

Rok szkolny 2008/2009

 1. Zagrozenia internetowe : uzaleznienie od sieci, Swiat multimediów. W poszukiwaniu zlotego srodka.
 2. Prawa czlowieka i ucznia, Syndrom FAS,
 3. Jak budowac autorytet nauczyciela.
 4. Nauczanie i wychowanie w kontekscie praw czlowieka.
 5. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
 6. Podstawy pomocy przedmedycznej.
 7. Plan wynikowy a podstawa programowa.
 8. Hospitacja diagnozujaca.

Rok szkolny 2007/2008

 1.  Hospitacja diagnozująca – Grażyna Klimek
 2. Podnoszenie umiejętności psychologicznych nauczycieli. – Mariola Kujańska
 3. Warsztat młodego nauczyciela – wychowawcy. – Bożena Paniczek
 4. Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. – Jerzy Grad
 5. Szkolenie pierwszej pomocy. – Polski Czerwony Krzyż
 6. Działania interwencyjne. – Bożena Paniczek
 7. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. – Anna Studnik
 8. Bądź wolny, nie daj się zniewolić. – Bogna Gałecka – Nawara
 9. Prowadzenie dokumentacji wychowawcy. – Grażyna Klimek
 10. Szkolenie dla członków SZE przed egzaminem maturalnym i egzaminem zawodowym. – Grażyna Klimek, Ewa Kuczyńska – Tomiło
 11. .M1: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (24 h). – Combidata Poland
 12. .M2: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (24 h). – Combidata Poland
 13. .M3: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (24 h). – Combidata Poland
 14. .PD1: Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej (40 h). – Combidata Poland
 15. .PD2: Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej (40 h). – Combidata Poland
 16. .PD3: Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej (40 h). – Combidata Poland
 17. Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient-serwer (40 h). – Combidata Poland
 18. Zapoznanie ze sposobami wdrażania technologii informacyjnej i możliwościami jej wykorzystania w usprawnieniu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły (40 h). – Combidata Poland
 19. Autodesk Inventor Level 1 – Combidata Poland

Rok szkolny 2006/2007

 1.  Budowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. / Mariola Kujańska/
 2. Techniki szybkiego zapamiętywania./Justyna Kokot/
 3. Działania interwencyjne./Bożena Paniczek/
 4. Rola Rady Pedagogicznej w mierzeniu jakości pracy szkoły i tworzeniu systemu zapewniania jakości. /Elżbieta Linowska/
 5. Profilaktyka uzależnień./Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych Stacja/
 6. Niesienie pomocy w przypadku ataku epilepsji./Katarzyna Romaniuk/

Rok szkolny 2005/2006

 1. Procedury awansu zawodowego nauczyciela. /mgr Janusz Tum/
 2. Działania interwencyjne. /mgr Bożena Paniczek/
 3. Formułowanie celów operacyjnych podczas tworzenia scenariuszy lekcji. /mgr Janusz Tum/
 4. Jak motywować do pracy – nagroda czy kara ? /Doradca zawodowy mgr Justyna Kokot/
 5. Efektywne metody aktywizujące w edukacji. /Doradca zawodowy mgr Justyna Kokot/
 6. Od skutecznego nauczania do efektywnego uczenia się. /Doradca zawodowy mgr Justyna Kokot/
 7. Profilaktyka raka piersi. /Pielęgniarki z ośrodka zdrowia, mgr Katarzyna Romaniuk/
 8. Mind mapping – praktyczne zastosowanie metody aktywnej na zajęciach z młodzieżą. /mgr Katarzyna Romaniuk, mgr Ewa Kuczyńska – Tomiło/

Rok szkolny 2004/2005

 1. Działania interwencyjne, współpraca placówki z Policją. / przedstawiciel Miejskiej Komisji Policji/
 2. Środki odurzające a młodzież. / prowadząca p. Mariola Kujańska./
 3. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. / cykl zajęć warsztatowych prowadzonych przez p. M. Kujańska./
 4. Praca z dzieckiem dyslektycznym. / warsztaty, pedagog/
 5. A B C tworzenia programów edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych. / pedagog, warsztaty/

Rok szkolny 2003/2004

 1. Praca z dzieckiem dyslektycznym. / warsztaty, pedagog szkolny/
 2. Działania interwencyjne. / warsztaty, pedagog szkolny/

Rok szkolny 2002/2003

 1. Udzielanie pierwszej pomocy. / słuchacze Studium Medycznego/
 2. Ja, jako nauczyciel i wychowawca. / warsztaty, pedagog/
 3. Jak pogłębić inteligencję emocjonalną. / warsztaty, pedagog/
 4. Jak radzić sobie ze stresem. / warsztaty, pedagog/

Rok szkolny 2001/2002

 1. Schizofrenia – otwórzcie drzwi. / psycholog Szpitala psychiatrycznego w Rybniku./

Rok szkolny 2001/2002

 1. Młodzież i narkotyki – zagrożenia. / pracownik PPP p. Kujańska i podkomisarz K.Kazek/
 2. Grupy destruktywne a młodzież. / p. Bogna Gałecka Nawara przedstawiciel Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach w Krakowie./

Rok szkolny 1998/99

 1. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. / lekarz psychiatra Anna Koterba/

Rok szkolny l997/98

 1. Agresja, jej przyczyny i sposoby przeciwdziałania jej. /pracownik PPP/
 2. Dysleksja i dysortografia. / pracownik PPP/