Nauczyciel Roku 2016

Po raz pierwszy wręczono nagrody w ramach konkursu na Nauczyciela Roku Miasta Rybnika 2016. Celem tego konkursu jest wyróżnienie nauczycieli posiadających osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, cieszących się dużym autorytetem wśród uczniów i wyróżniających się swoją postawą. Spośród wskazywanych przez rady pedagogiczne placówek oświatowych kandydatów, do nagrody nominowani zostali trzej nauczyciele: Bożena Paniczek (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych), Zofia Basztoń (OPP Zespół Przygoda) i Wojciech Wasylko (Gimnazjum nr 3). Nagrodę przyznano Bożenie Paniczek. Nagroda finansowa dla laureata wynosi 5 tys. zł. brutto, nominowani otrzymali zaś 4 tys. zł brutto.